Aktivitete

5-640x280 (1)

Njësia e dytë e mamografisë së lëvizshme do të jetë në Patos, 20 Mars 2017 – 24 Mars 2017

Ekzaminimet e mamografisë të kryera në 2017 sipas rretheve Vlorë 79 Patos 217 Fier 66 Libofshe-Fier 195  Total 557   Mamografitë e lëvizëshme do të ...

Më shumë