Aktivitete

5-640x280 (1)

Njësia e parë e mamografisë së lëvizëshme do të jetë Patos nga data 13 – 18 Shkurt 2017

Ekzaminimet e mamografisë të kryera në 2017 sipas rretheve Vlorë 79 Fier- Patos 119 190 Mamografitë e lëvizëshme do të jenë nëpër qytete sipas tabelës ...

Më shumë