Aktivitete

5-640x280 (1)

Njësia e parë e mamografisë së lëvizëshme do të jetë në Bulqizë nga data 13 – 23 Shtator dhe Njësia e dytë e mamografisë së lëvizëshme do të jetë në Spitali Onkologjik (Tiranë) nga data 13 – 23 Shtator

Ekzaminimet e mamografisë të kryera në 2016 Kuçovë 241 Patos 52 Selenicë 42 Fier 158 Dajc -Lezhe 17 Polican 553 Roskovec 172 Orikum 142 Novosele ...

Më shumë