Aktivitete

5-640x280 (1)

Nga 1 Janari deri në 15 Gusht të dyja njësitë e mamografisë së lëvizëshme kanë kryer 3371 ekzaminime në të gjithë Shqipërinë

Nga 1 Janari deri në 15 Gusht të dyja njësitë e mamografisë  së lëvizëshme kanë kryer 3371 ekzaminime në të gjithë Shqipërinë. Kurse për fushatën e ...

Më shumë