Aktivitete

5-640x280 (1)

Nga 6 deri 24 Korrik një mamografi e lëvizëshme do të jetë në Sarandë, Mamografi e dytë e lëvizëshme do të jetë në Himare,me 6 deri 24 Korrik

Nga 6 deri në 19 Korrik njësia e parë e mamografisë  së levizeshme do te jete në qytetin e Sarandës, Mamografi e dytë e lëvizëshme do të jetë në ...

Më shumë