Aktivitete

5-640x280 (1)

Njësia e dytë e mamografisë së lëvizshme do të jetë në Lushnje, 03 Prill 2017 – 21 Mars 2017

Ekzaminimet e mamografisë të kryera në 2017 sipas rretheve Vlorë 79 Patos 217 Fier 66 Libofshe-Fier 199 Frakull-Fier 61 Lushnje 104  Total 726   Mamografitë ...

Më shumë