Aktivitete

5-640x280 (1)

Nga 28 shtator deri në 10 tetor njësia e parë e mamografisë së levizeshme do te jete në qytetin e Ballshit, Mamografi e dytë e lëvizëshme do të jetë në Fushe Arrez, 28 shtator deri në 10 tetor

Njesite e mamografise se levizeshme Nga 1 Shtatori deri ne 7 Nentor mamografite e levizeshme do te jene neper qytete sipas tabeles se meposhtme Grafiku ...

Më shumë